Πιεσόμετρου καρπού DIGI-TECH WRIST LD-752

Κατηγορία:

Περιγραφή

Αυτόματο μόνιτορ αρτηριακής πίεσης του άνω βραχίονα.

Δείκτης καρδιακής αρρυθμίας.

Αποθηκεύει έως και 90 μετρήσεις για 2 χρήστες.

Υπολογίζει αυτόματα το μέσο όρο των 3 τελευταίων μετρήσεων.

Διαστάσεις: 66x70x30 mm.

Βάρος 110 gr χωρίς μπαταρίες.