Ένα ακουόγραμμα είναι ένας χάρτης των ικανοτήτων ακοής σας που παρουσιάζει το φάσμα των αιχμών ή των συχνοτήτων που είσατε σε θέση να ακούσετε σε κάθε αυτί και σε ποιο επίπεδο έντασης.

Οι ακοομετρητές παράγουν ήχους συγκεκριμένης εντάσεως (0-110 db περίπου) και συγκεκριμένων συχνοτήτων (100-8000 Hz). Ξεκινώντας από τις χαμηλές συχνότητες ο εξεταζόμενος με τη χρήση βαθμονομημένων ακουστικών, καλείται να απαντήσει σε ποια ένταση ακούει-αντιλαμβάνεται τον ήχο που παράγει ο ακοομετρητής. Έτσι συντάσσεται το διάγραμμα ακοής και για τα δύο αυτιά.