Επίθεμα αυτοκόλλητο αφρώδες με υδρογέλη

Περιγραφή

Για ασφαλή στερέωση που εμποδίζει τη διείσδυση μικροβίων, διαθέτει περιμετρικά του επιθέματος υποαλλεργική αυτοκόλλητη μεμβράνη.