Σανίδα ακινητοποίησης & μεταφοράς ασθενούς

Κατηγορία:

Περιγραφή

Σανίδα ακινητοποίησης & μεταφοράς ασθενούς

Χρησιμοποιείται για την οριζόντια μεταφορά και την ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης του ασθενούς στη στεριά και στη θάλασσα. Υπενθυμίζεται ότι για να υπάρχει ασφαλής χρήση και καλή μεταφορά του ασθενούς, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό.

Μέγεθος προϊόντος: 186 x 41 x 5 cm

Βάρος προϊόντος: 6,5kg

Μέγιστο βάρος: 160Kg.