Ζώνη στήριξης λεκάνης (Pelvic Belt)

Κατηγορία:

Περιγραφή

Ζώνη στήριξης λεκάνης (Pelvic Belt)

                   

Η ζώνη στήριξης λεκάνης Pelvic Belt βοηθά στη σταθεροποίηση της λεκάνης επιτρέποντας τον τραυματία να παραμείνει σε ασφαλή θέση κατά την παροχή βοήθειας και ταυτόχρονα παρέχει ανακούφιση από τον πόνο. Τοποθετείται εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μεταφοράς για τον τραυματία εφόσον είναι απαραίτητο.

Η ζώνη στήριξης λεκάνης Pelvic Belt είναι µια µη επεµβατική, περιµετρική πυελική ζώνη που προορίζεται για τη σταθεροποίηση καταγµάτων της πυέλου κατά τη διάρκεια διακοµιδής.

Eνδείκνυται για εφαρµογή από επαγγελµατίες υγείας ή εκπαιδευµένο προσωπικό, σε άτοµα που έχουν, ή υπάρχει υποψία ότι έχουν κάταγµα του πυελικού δακτυλίου, όπου µπορεί να παρουσιαστεί αιμορραγία.