Ζώνη Πλευρών

Περιγραφή

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει συμπίεση και ακινητοποίηση στον μετεγχειρητικό θωρακικό κλωβό, να βοηθά στον περιορισμό της κίνησης των πλευρών και την επέκταση του θώρακα. Το ελαστικό υλικό επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή για σωστή εφαρμογή και συμπίεση.