Αντιθρομβωτικές κάλτσες ριζομηρίου

Περιγραφή

Οι Αντιθρομβωτικές κάλτσες ριζομηρίου Armor Orthopedics ενδείκνυνται για προληπτική θεραπεία προ-εγχειρητικής και μετεγχειρητικής θρόμβωσης. Για ασθενείς σε μετατραυματική θεραπεία καθώς και σε περιπτώσεις υδροστατικών οιδημάτων, μωλωπισμούς και εξαρθρώσεις.