Αναπνευστήρας VENTIlogic LS

Περιγραφή

VENTIlogic LS Βασική συσκευή με έλασμα
Αγωγός σύνδεσης δικτύου
Θήκη προστασίας για VENTIlogic LS
Σετ, μετασκευή σε σύστημα διπλού σωλήνα με βαλβίδα ασθενή,
συσκευασμένο, αποτελείται από:
– Μονάδα εκπνοής, συσκευασμένη
– Σύστημα διπλού σωλήνα με βαλβίδα ασθενή
Προσαρμογέας ελέγχου, συσκευασμένος
Σετ πληροφόρησης και ανταλλακτικών, αποτελείται από:
– Φίλτρο χοντρής σκόνης
– Φίλτρο λεπτής σκόνης, συσκευασμένο
– Φίλτρο χοντρής σκόνης, ανεμιστήρας
– Σύνδεσμος O2
– Κάρτα ασθενή
– Κλειδί με εσωτερικό εξάγωνο, μέγεθος 3
Προσαρμογέας, σύστημα διαρροής, συσκευασμένος

Η ενοικίασει καλύπτεται και μέσω ΕΟΠΠΥ.