Αιμοστατικός επίδεσμος Tourniquet (Τουρνικέ)

Κατηγορία:

Περιγραφή

Αιμοστατικός επίδεσμος Tourniquet (Τουρνικέ)

Ο Αιμοστατικός επίδεσμος χρησιμοποιείται αποτελεσματικά για να σταματήσει γρήγορα την αιμορραγία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή τραυματισμού. Ο επίδεσμος επιτρέπει τον έλεγχο της πίεσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή, πράγμα πολύ χρήσιμο κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων και τη διακοπή αιμορραγιών. Εύκολος στην τοποθέτηση και την αφαίρεση, επιτρέπει γρήγορες αντιδράσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας..