Επιθέματα κατακλίσεων

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
Οι στρατηγικές θεραπείας των κατακλίσεων περιλαμβάνουν την εκτίμηση της κατάκλισης, τον καθαρισμό του τραύματος, τη χρησιμοποίηση κατάλληλου επιθέματος έτσι ώστε να διατηρείται η κατάλληλη υγρασία του τραύματος και η φροντίδα για μείωση της πίεσης στο σημείο της κατάκλισης. Η επιλογή του κατάλληλου επιθέματος γίνεται με βάση το στάδιο της κατάκλισης, την ένταση της εκροής του τραύματος και των χαρακτηριστικών των διαφόρων επιθεμάτων.
Οι καταρτισμένοι νοσηλευτές-τραυματιολόγοι της Panidis Medical αξιολογούν το τραύμα και δρομολογούν την θεραπεία βάσει επιλογής των κατάλληλων επιθεμάτων. Παράλληλα η οικογένεια του ασθενούς εκπαιδεύεται από τους νοσηλευτές της εταιρίας μας σχετικά με την καθημερινή φροντίδα του τραύματος.

Προβολή όλων των 13 αποτελεσμάτων