ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

Οι στρατηγικές θεραπείας των κατακλίσεων  περιλαμβάνουν την εκτίμηση της κατάκλισης, τον καθαρισμό του τραύματος, τη χρησιμοποίηση κατάλληλου επιθέματος έτσι ώστε να διατηρείται η κατάλληλη υγρασία του τραύματος και η φροντίδα για μείωση της πίεσης στο σημείο της κατάκλισης. Η επιλογή του κατάλληλου επιθέματος γίνεται με βάση το στάδιο της κατάκλισης, την ένταση της εκροής του τραύματος και των χαρακτηριστικών των διαφόρων επιθεμάτων.

Οι καταρτισμένοι νοσηλευτές-τραυματιολόγοι της Panidis Medical  αξιολογούν το τραύμα και δρομολογούν  την θεραπεία βάσει επιλογής των κατάλληλων επιθεμάτων.  Παράλληλα η οικογένεια του ασθενούς εκπαιδεύεται από τους νοσηλευτές της εταιρίας μας σχετικά με την  καθημερινή φροντίδα  του τραύματος.

[showcaster id=”2″]